رمان آرزوهای گمشده

رمان آرزوهای گمشده پارت 9

  امروز صبح با نسا صحبت کرده و او گفته بود که قصد دارد بچه را نگه دارد و به…

بیشتر بخوانید »
رمان هلما و استاد ب تمام معنا

رمان هلما و استاد ب تمام معنا پارت 22

  بالاخره میتونستم خودمم یه انتقام کوچولو از این دختره عوضی بگیرم . از جام بلند شدم و از خونه…

بیشتر بخوانید »
رمان دلبر استاد

رمان دلبر استاد پارت 17

  رفتم تو اتاق. شاهرخ با نفس های بلند و عمیقی که میکشید پشت سرم راه افتاده بود و احتمالا…

بیشتر بخوانید »
رمان آرزوهای گمشده

رمان آرزوهای گمشده پارت 8

  بلند شدم و کیفم را از روی نیمکت برداشتم. نگاهش با من قد کشید و با لبهایی آویزان گفت:…

بیشتر بخوانید »
رمان آرزوهای گمشده

رمان آرزوهای گمشده پارت 7

  طاها بازوی ترانه را گرفت و به از ما جدایش کرد نگاهم را با التماس به آرش دوختم که…

بیشتر بخوانید »
رمان دختر حاج آقا

رمان دختر حاج آقا پارت 57

خیلی زود ازهم جدا شدیم…انگار تازه فهمیده بودیم کجا و تو چه موقعیتی هستیم… بلند شدیم و رفتیم سمت در…قفل…

بیشتر بخوانید »
رمان آرزوهای گمشده

رمان آرزوهای گمشده پارت 6

دستم را به دور شانه‌های الناز حلقه کردم و او را به خودم فشردم. سرم را بلند کردم و با…

بیشتر بخوانید »
رمان خان هوس باز

رمان خان هوس باز پارت 38

  🌸افراخان تمنا دو سه ساعتی بود که بستری شده بود بچه ی به اون کوچیکی رو می رفتن و…

بیشتر بخوانید »
رمان آرزوهای گمشده

رمان آرزوهای گمشده پارت 5

  کلید را توی قفل چرخاندم و وارد لابی ساختمان شدم. ساختمان شش واحدیمان نیازی به نگهبان نداشت؛ همه‌ی همسایه‌ها…

بیشتر بخوانید »
رمان هلما و استاد ب تمام معنا

رمان هلما و استاد ب تمام معنا پارت 21

  با صدای پیج کردن دکتر از خواب بیدار شدم . نفهمیدم کی خوابم برده بود و بی حال افتاده…

بیشتر بخوانید »
رمان آرزوهای گمشده

رمان آرزوهای گمشده پارت 4

  لبخند زدم و گفتم: –پدرم مغازه‌ی شیرینی و خشکبار داشتن، یه حلیمه خانم داشتیم که بهترین شیرینی‌ها و کیک‌ها…

بیشتر بخوانید »
رمان آرزوهای گمشده

رمان آرزوهای گمشده پارت 3

  سر جای قبلی‌اش نشست و با هیجان گفت: –نه بابا؟! چه خوب. دوباره مشغول شدم: –والا؛ خواهرزاده‌ی خانوم سراج،…

بیشتر بخوانید »
رمان دلبر استاد

رمان دلبر استاد پارت 16

  دو ساعتی از با خبر شدن از این موضوع میگذشت، حالا دلبر همه چیز و فهمیده بود و دراز…

بیشتر بخوانید »
رمان آرزوهای گمشده

رمان آرزوهای گمشده پارت 2

  دستم را آرام از زیر دستش بیرون کشیدم و لیوان ها را پر کردم. لیوانی به دستش دادم و…

بیشتر بخوانید »
رمان

رمان آرزوهای گمشده پارت یک

دلربا عَجملو “آرزوهای گمشده” صدای بوق ممتد گوشی نشان از قطع تماس توسط فرد پشت خط را می داد. گوشی…

بیشتر بخوانید »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
بستن